این درس در مورد چیست ؟

این درس در مورد ساختار و چگونگی طراحی کامپیوترهای دیجیتالی است.

این مطلب معروف به “معماری کامپیوتر” است. (که شامل معماری مجموعه دستورالعمل + سازماندهی سخت افزاری می‏باشد.)

   –   چرا سازماندهی کامپیوتر را بررسی می‏کنیم ؟

شاید هیچ کدام از شما در شرکتهای Intel و یا AMD کار نکرده باشید ؛امّا …

 •       • کامپیوترهای جاساز شده
 •       • طراحی کامپایلر
 •       • حتر طراحان نرم افزار

با محصولات این شرکت ها در ارتباط اند.

 

خلاصه ای از اوایل فصل اول این درس :

رئوس مطالب در معماری و سازماندهی کامپیوتر

 • یافتن توانایی ارائه اطّلاعات پایه از معماری و سازماندهی کامپیوتر در جریان طراحی کامل یک کامپیوتر.
 • دریافتن مسئولیت‏های حرفه‏ای و اخلاقی یک مهندس کامپیوتر (مخصوصاً معمار کامپیوتر)

   –   “معماری” به چه معناست ؟

 •       • فن یا دانش یا ساختمان …
 •       • فن یا پرداختن به طراحی و پیاده سازی ساختارها …
 •       • Webster 9th New College Dictionary

و

 •       • شامل نقشه ،طراحی ،ساخته و دکوراسیون چگونگی عملکرد
 •       • American College Dictionary

معماری کامپیوتر : کلمه‏ای که توسط Fres Brooks ابداع گردید.

معماری کامپیوتر ،یعنی کامپیوتر از دید کاربر

   –   (Amdhal et al, (64

ما به‏وسیله‏ی معماری ،ساختار واحدهای تشکیل دهنده‏ی یک سیستم کامپیوتری را هدفمند می‏نماییم.

   –   (Stone, H. (1987

معماری یک کامپیوتر عبارت‏است ازمحیط یا فضای بین ماشین و نرم افزار

   –   Andris Padges

   –   IBM 360/370 Architect

ساختار :                  نظم و ترتیب دادن به بخش‏های ثابت (نقشه)

سازماندهی :              فعل و انفعال پویای این بخش‏ها و مدیریت آنها

پیاده سازی :              طراحی کردن بلوک بخش‏های دارای هدف خاص

ارزیابی کارایی :        مطالعه رفتار سیستم (Decorative Treatment)

 

معماری (از دیدگاه معمار)

   –   پیاده سازی

 •          ○ سازماندهی : منظر سطح بالا
 •       • سیستم حافظه
 •       • ساختار گذرگاه (bus)
 •       • طراحی داخلی CPU
 •          ○ سخت افزار
 •       • طراحی منطقی
 •       • تکنولوژی بسته بندی (Packaging)

   –   معماری مجموعه دستورالعمل

نکات مهم

 •       • بیاموزید ،چگونه معماری (به مفهوم تکنولوژی) موجود را ارزیابی کنید.
 •       • شناختن روش خیلی مهم است ،اما پایان کار نیست.

 

مراحل در سازماندهی کامپیوتر :

 •       • مفهوم ماشین‏های چند سطحی
 •       • مفاهیم ماشین مجازی

 

انضباط در معماری :

 •       • ساختار سخت افزار/نرم افزار
 •       • الگوریتم‏ها و پیاده سازی آنها
 •       • انتشار زبان