عکس پیش‌فرض نوشته

مهندسی نرم افزار ،3 واحد درسی از ترم های دانشگاه ،در رشته های مربوط به کامپیوتر را تشکیل میدهد.

ما قصد داریم تا جزوه هایی از این درس را به زبان فارسی تهیّه و در دسترس کاربران و دانشجویان قرار دهیم.

Software-Engineering-1

این جزوه ها مجموعاً در چهارده فصل گنجانده شده است.

توضیحات جزوه ها :

مهندسی نرم افزار 1 (Software Engineer 1)   –   مولّف :   سامرویل

بخش یک (مرور کلّی) :   فصل های یک تا پنج

بخش دو (خواسته ها) :   فصل های شش تا ده

بخش سه (طراحی) :   فصل های یازده تا چهارده

در این مطلب ،فصل های نه و ده (9و10) این جزوه ها را در یک فایل PDF برای دانلود قرار داده ایم.

لطفاً ما را از نظرات و پیشنهادات خود ،بی‏بهره نگذارید.

فصل نه : مشخصات سیستم‏های حیاتی    —    فصل ده : مشخصات رسمی

لینک مستقیم   (حجم فایل : 1.8MB)

در صورت وجود مشکل در لینک دانلود ،ما را مطّلع سازید ؛تا در عرض 24 ساعت رسیدگی شود.

سرتیتر مطالب اصلی :

–          تعیین مشخصات مبتنی بر ریسک

–          شناسایی  و تجزیه ریسک

–          درخت عیب و برآورد کاهش ریسک

–          مشخّصات امنیتی و حفاظتی

–          خواسته‏های شناسایی شده توسّط “فایر اسمیت”

–          معیارهای قابلیّت اعتماد

–          انواع خرابی‏ها و دسته بندی و رفع آنها

–          مشخّصات و طراحی

–          مشخّصات رسمی در فرایند نرم افزار

–          تعیین مشخّصات واسط زیر سیستم

–          عملیات‏های نوع داده انتزاعی و مشخّصات رفتاری

 

فصل های پازده و دوازده …