عکس پیش‌فرض نوشته

فرآیند استخدام یک نیرو انسانی جدید برای سازمان بسیار هزینه بر می باشد؛ اگر یک نیروی انسانی که چندین سال در سازمان فعالیت داشته را از دست بدهیم، مشکلات مختلفی برای سازمان به وجود می آید.

تمام هزینه های انجام شده جهت فرآیند استخدام و آموزش فرد از دست رفته و بایستی دوباره انجام شود. تجریبیات کسب شده در مدت زمان فعالیت شخص، از دست میرد و از همه مهم تر ممکن است اطلاعات مهم و محرمانه ای از درون سازمان به بیرون منتقل شود.

حفظ پرسنل در مدیریت نیروی انسانی پروژه IT

 

در پروژه های سازمانی، فعالیت های استخدام از زمانی که نیاز به نیروی جدید احساس شده تا زمانی که مدیران تصمیم نهایی را در رابطه با استخدام میگیرند و فرد استخدام شده با سازمان هماهنگ و یکپارچه میشود، کار بسیار هزینه بر بوده و به سادگی صورت نمیگیرد.

 

مهم ترین چالش ها در رابطه با استخدام نیرو انسانی جدید عبارتند از:

1- مشکل بودن پیدا کردن فرد با خصوصیات مورد نیاز سازمان

پیدا کردن فرد مناسب که خصوصیات لازم و مناسب را برای سازمان دارا باشد بسیار مشکل است.

در ضمن بسیاری از افرادی که واجد شرایط هستند ممکن است از قبول پیشنهاد پیوستن به سازمان خودداری کنند.

همچنین صنعت فناوری اطلاعات با کمبود نیروهای کیفی و با مهارت رو به رو است و به نظر میرسد که این کمبود ها تا زمان زیادی ادامه خواهد داشت.

 

2- پر هزینه بودن فرآیند استخدام تا یکپارچه سازی

پرسنل ارشد سازمانی باید کارهای روزمره خود را رها کرده و به امور مربوط به استخدام (از قبیل بررسی رزومه ها و فرآیند مصاحبه) بپردازنند.

آموزش نیروهای انسانی و یکپارچه کردن آنها بعد از استخدام، برای سازمان بسیار پر هزینه تر از مسائل بیان شده خواهد بود.

 

3- هزینه زمانی

فرآیند استخدام نمیتواند خیلی سریع اتفاق بیوفتد و بعضی از پست ها ممکن است برای مدتی خالی بماند که هزینه مالی مضاعفی را به سازمان تحمیل میکند.

 

 

یکی از مشکلات اساسی که رفتن پرسنل برای سازمان ایجاد میکند، این است که اطلاعات محرمانه و داخلی سازمان به بیرون برده میشود؛ که در بدترین حالت ممکن است در اختیار رقبا قرار بگیرد و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

پرسنلی که در یک سازمان کار میکنند، خصوصاً در پست های مدیریتی، معمولاً اطلاعات محرمانه و مهمی در رابطه با سازمان را در اختیار دارند و زمانی که این نیروها از سازمان خارج میشود، اطلاعات مهم و محرمانه همراه آنها نیز به بیرون از سازمان منتقل میشود؛ خصوصا زمانی که نیروها به سازمان های رقیب می پیوندند.

اطلاعاتی که انتقال آنها باعث بروز مشکل برای سازمان میشود عبارتند از:

1- تکنیک های بازاریابی (حوزه کاری و مشتریانی که روی آنها کار میشود)

2- مشتریان کنونی (تعاملات و روابط با مشتریان و میزان رضیات مندی مشتریان)

3- فرآیندها و روش ها

4- استراتژی و برنامه های آینده (برنامه های بازاریابی و حوزه های فعالیت)

 

 

در نتیجه فرآیند نگهداشت نیروی انسانی و کاهش خروج نیروها از سازمان باید به طور جدی دنبال شود تا به این وسیله هزینه های سربار مربوط به خروج نیروهای کیفی و جایگزینی این نیروها را کاهش داد.

توانایی، مهارت ها و عملکرد مدیریتی در حفظ پرسنل نقش عمده ای خواهد داشت و مهم ترین آنها عبارتند از:

1- رفتار عادلانه و مناسب با پرسنل

رفتار ناعادلانه یکی از مهم ترین دلایل رفتن نیروهای انسانی از سازمان هاست.

مدیران سازمان باید توجه خاصی به رعایت اصول رفتار عادلانه و بدون تبعیض داشته باشند، به خصوص در موارد مربوط به مزایا و ارتقا که معمولا پتانسیل ایجاد نارضایتی را دارند.

 

2- برآوردن درخواست ها و انتظارات معقول

مدیران باید تا حد توان انعطاف پذیر باشند و درخواست های معقول را بررسی و در صورت صلاحدید به آنها پاسخ مثبت دهند.

اگرچه د پاسخ به هر درخواست، منافع سازمان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

 

3- بازبینی و مرور قوانین و تغییر قوانین ناعادلانه

هر سازمانی ممکن است مقررات و یا فرآیندهایی را داشته باشد که کاملاً عادلانه نبوده و یا از دید نیروهای سازمانی قوانین دست و پا گیر و غیر اصولی باشند.

قوانین نامناسب و نامحبوب میتوانند مشکلاتی برای سازمان ایجاد کنند. این قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرند، به خصوص اگر ارزش افزوده آنها برای سازمان محدود باشد.

بر اساس بازخوردهایی که از پرسنل دریافت میشود، این قوانین باید مورد بازنگری و حتی تغییر قرار گیرند.

 

4- گرفتن بازخوردهای مرتب از پرسنل سازمان

سازمان ها باید فرآیندهای گرفتن بازخوردها از نیروهای انسانی را تعریف و مورد اجرا قرار دهند.

به علاوه نیروهای انسانی باید مورد تشویق قرار گیرند که این بازخوردها را ارائه دهند تا مواردی که برای نیروهای انسانی ایجاد نارضایتی میکنند تشخیص داده شوند.

 

5- مزایای رقابتی

مزایا باید برای تمامی سطوح سازمانی با توجه به تجربه و مهارت ها رقابتی باشند (با توجه به شرایط بازار و رقبا)

علاوه بر این، مزایا باید به طور مرتب مرور شوند تا از رقابتی ماندن آنها اطمینان حاصل شود. به خصوص برای بازار فناوری اطلاعات که پتانسیل بالای تغییر در آن وجود دارد.

 

6- داشتن سرویس مشاوره برای نیروهای انسانی سازمان

داشتن مشاوره برای سازمان های بزرگ که تعداد نیروهای انسانی آنها نسبتاً زیاد می باشد، بسیار مهم است.

این چنین سرویس هایی کمک به سزایی در تشخیص مشکلات و مسائل مختلف نیروهای انسانی خواهد کرد.