عکس پیش‌فرض نوشته

در سال های اخیر تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی، موفقیت های بزرگی را کسب نموده است.

در میان همه این موفقیت ها بارزترین آنها توسعه سیستم های کامپیوتری قدرتمندی به نام سیستم های خبره یا سیستم های مبتنی بر دانش بوده است.

سیستم های خبره در هوش مصنوعی

 

برنامه هایی طراحی شده اند تا دانش واقعی را در زمینه های خاص تخصصی برای حل مسائل مورد استفاده قرار دهند.

به عنوان مثال تلاش هایی با همکاری متخصصین و توسعه دهندگان صورت گرفته است که نتیجه آن طراحی سیستم های تشخیص بیماری، پیکربندی سیستم های کامپیوتری و اکتشاف کانی ها و معادن با کیفیت اجرای برابر با کیفیت کار متخصصین واقعی بوده است.

سمبول هایی که در سیستم مبتنی بر دانش استفاده میشوند برای بازنمایی مجازی هر نوع شیء اعم از مصنوعات، انسان ها، اجسام، ارگان های زیستی، کلاس های مختلف اشیاء، مفاهیم و … است.

مطلب قابل توجه در اینجا این است که ما قصد مشاهده و دستکاری سمبول ها به عنوان مسئله ای غیر از اعداد محض را داریم.

بنابراین ما به خصوصیات و تسهیلات زبان های برنامه نویسی متفاوتی نیاز داریم.

 

از تفاوت های دیگر بین برنامه نویسی اگوریتمیک معمول و برنامه نویسی مبتنی بر هوش مصنوعی (که در سیستم های مبتنی بر دانش تجلی یافته است.) میتوان روش برنامه نویسی را نام برد.

در برنامه نویسی معمولی که اغلب برنامه نویسی رویه ای نیز نامیده میشود، باید ما به کامپیوتر بگوییم که با داده هایی که به صورت متوالی وارد میشود چه کار کند.

بنابراین در برنامه نویسی رویه ای، رویه ها بازنمایی چگونگی انجام کاری هستند که ما میخواهیم.

 

از سوی دیگر، در برنامه نویسی مبتنی بر دانش، ما در خوزه خاصی دانش را به صورت اخباری بازنمایی میکنیم.

ما تنها آنچه را که میدانیم بازنمایی میکنیم بدون اینکه دقیقاً و به صورت پیشرفته به چگونگی استفاده از آن توجه کنیم.

 

جدول زیر تفاوت های برنامه نویسی معمول و نرم افزار مبتنی بر دانش را خلاصه میکند.

نرم افزار مبتنی بر دانشبرنامه نویسی معمول
 – قابلیت اداره کردن داده های گم شده یا غیر قطعی- تصمیم گیری ترتیب و توالی توسط موتور استنتاج

– مناسب برای تغییر سمبول ها

– واسط های زبان طبیعی

– امکان توضیح در حین اجرا

– سیستم خبره = مسئله + کنترل + داده

 – نیازمند داده های صحیح است.- ساختار رویه ای ثابت

– مناسب برای پردازش عددی

– فقط یک برنامه نویس آنرا میفهمد

– توضیح در حین اجرا غیر ممکن است

– برنامه = اگوریتم + داده

 

دو نکته در اینجا خارج از مبحث ما هستند:

اول، سازگاری با دو حالتی بودن رویه ای در مقابل روش اخباری؛ به این معنی که در برنامه نویسی رویه ای ما درباره تغییر و دستکاری داده ها صحبت میکنیم در حالی که در برنامه نویسی اخباری ما در مورد بازنمایی دانش بحث میکنیم.

نکته دوم و مهم تر، صفحت جداسازی دانش از کنترل است که مشخصه ای از برنامه نویسی مبتنی بر دانش است.

این آموزش بیش از ۳ سال قبل ارسال شده و اکنون در لیست به‌روزرسانی‌های سایت قرار دارد. اگر پیشنهاد یا انتقادی برای بهبود آموزش دارید، خوشحال می‌شیم به ما اطلاع بدهید.