در ادامه بحث حافظه مجازی در سیستم های عامل، به مشخصات صفحه بندی و قطعه بندی می پردازیم.
علاوه بر مبحث بالا مروری بر سیاست های سیستم عامل برای حافظه مجازی نیز خواهیم داشت.

سیستم های عامل - حافظه مجازی

 

مشخصات صفحه بندی و قطعه بندی در سیستم های عامل :

مشخصات صفحه بندی و قطعه بندی

 

ساختار جدول :
– راهکار اصلی برای خواندن یک کلمه از حافظه، ترجمه یک آدرس مجازی یا منطقی به یک آدرس فیزیکی، از طریق به کارگیری جدول صفحه است.
– در حافظه اصلی قرار می گیرد.
– آدرس شروع در ثبات قرار می گیرد.
– از شماره صفحه آدرس مجازی، به عنوان شاخص برای شناسایی شماره قاب استفاده می کند.
– برای به کار گیری جداول صفحه یک سطحی یا دو سطحی استفاده از ساختار جدول صفحه معکوس است.
– حافظه مجازی از یک حافظه پنهان مخصوص برای مدخل های جدول صفحه استفاده می شود که به آن “میانگیر دم دستی ترجمه” می گویند.
– یکی دیگر از راه حل های به کار گیری اندازه صفحه بزرگ تر است.
– هنگامی که صفحه در حافظه اصلی قرار نداشته باشد، یک خطای دسترسی به نام خطای فقدان صفحه صادر می شود.
– یکی از تصمیمات مهم در طراحی سخت افزار، تعیین اندازه صفحه است.
– اندازه صفحه، به اندازه فیزیکی صفحه بستگی دارد.
– قطعه بندی این قابلیت را دارد که سیاست های اشتراکی و حفاظتی بر روی آن اجرا شود.

 

طراحی بخش مدیریت حافظه :
بستکی به سه انتخاب زیر دارد :
1- از روش های حافظه مجازی استفاده شود یا خیر …
2- استفاده از صفحه بندی، قطعه بندی یا هر دو …
3- الگوریتم های مورد استفاده برای جنبه های مختلف مدیریت حافظه …

 

سیاست های سیستم عامل برای حافظه مجازی :
– سیاست واکشی
– سیاست جاگذاری
– سیاست جایگزینی
– مدیریت مجموعه مقیم
– سیاست پاکسازی
– کنترل بار

در این مبحث سه مورد اول را شرح خواهیم داد.

 

سیاست واکشی :
صفحه های یک فرآیند می توانند به طور درخواستی وارد شوند.
یک سیاست پیش صفحه بندی که فعالیت های ورودی را از طریق به داخل آوردن یک باره تعدادی صفحه انجام می دهد.
– درخواستی
– پیش صفحه بندی
* اکثر سیستم عامل ها، این سیاست را دنبال می کنند.

 

سیاست جاگذاری :
– با انتخاب یک سیستم قطعه بندی ساده، قطعه ورودی باید در یکی از فضاهای موجود در حافظه گذاشته شود.
– برای سیستم های با دسترسی غیر یکنواخت، به حافظه نیاز داریم.
هنگامی که حافظه پر باشد، تصمیم گیری شود که کدام صفحه (یا صفحات) جایگزین شود.

 

سیاست جایگزینی
الگوریتم اصلی :
– بهینه : زمان لازم برای مراجعه به آن طولانی تر باشد.
– حداقل استفاده در گذشته نزدیک (LRU)
– خروج به ترتیب ورود (FIFO)
– ساعت : مربوط کردن یک بیت اضافی به هر قاب