در ادامه بحث مدیریت حافظه در سیستم های عامل به بررسی مزایا و معایب روش های مدیریت حافظه می پردازیم.

در کنار عناوین بالا مروری بر ترجمه آدرس نیز خواهیم داشت.

سیستم های عامل - مدیریت حافظه

 

مزایای بخش بندی ایستا : سادگی پیاده سازی، مقداری سر بار سیستم
مزایای بخش بندی پویا : بدون تکه تکه شدن داخلی
مزایای صفحه بندی ساده : بدون تکه تکه شدن خارجی
مزایای قطعه بندی ساده : بدون تکه تکه شدن داخلی
مزایای صفحه بندی حافظه مجازی : بدون تکه تکه شدن داخلی، درجه چند برنامگی بالاتر، فضای مجازی بزرگ
مزایای قطعه بندی حافظه مجازی : بدون تکه تکه شدن داخلی ، درجه چند برنامگی بالاتر، فضای آدرس مجازی بزرگ، حمایت از اشتراک و حفاظت

 

معایب بخش بندی ایستا :استفاده غیر مؤثر از حافظه
معایب بخش بندی پویا : استفاده غیر مؤثر از پردازنده
معایب صفحه بندی ساده : مقداری تکه تکه شدن داخلی
معایب قطعه بندی ساده : گسترش به کارگیری حافظه و کاهش سربار نسبت به بخش بندی پویا
معایب صفحه بندی حافظه مجازی : سربار پیچیدگی مدیریت حافظه
معایب قطعه بندی حافظه مجازی :سربار پیچیدگی مدیریت حافظه

 

تکه تکه داخلی :
هنگامی که قسمتی از داخل یک بخش به هدر رود، پدیده تکه تکه شدن داخلی نام می گیرد.

 

صفحه بندی :
– حافظه اصلی به بخش های نسبتاً کوچک تقسیم می شود.
– هر فرآیند به تکه های هم اندازه با آن ها تقسیم می شود.
– به تکه های هر فرآیند صفحه گفته می شود.
– به تکه های موجود در حافظه قاب گفته می شود.
– سیستم عامل یک جدول صفحه برای هر فرآیند ایجاد می کند.
– تبدیل آدرس منطقی به فیزیکی توسط سخت افزار انجام می شود.

 

مراحل زیر برای ترجمه آدرس لازم است :
– استخراج شماره صفحه به عنوان n بیت سمت چپ آدرس منطقی
– به کارگیری شماره صفحه، به عنوان شاخص، به جدول صفحه برای یافتن شماره قاب (k)
– آدرس فیزیکی شروع قاب

 

قطعه بندی :
– روش جایگزین برای تقسیم برنامه کاربر، قطعه بندی است.
– داده ها به تعدادی قطعه تقسیم می شوند.
– قطعه دارای اندازه یکسان می باشد.
– مشابه بخش بندی پویا است.
– قطعه بندی قابل رؤیت است.
– رابط سند های بین آدرس فیزیکی و منطقی وجود ندارد.

 

مراحل ترجمه آدرس :
– استخراج شماره قطعه از n بیت سمت چپ آدرس منطقی
– استفاده از شماره قطعه به عنوان شاخص
– مقایسه انحراف موجود در m بیت سمت راست
– آدرس فیزیکی مورد نظر عبارت است از مجموع آدرس فیزیکی شروع قطعه و انحراف.

 

در این مطلب و مطلب مرطبت قبلی، سعی کردیم تا در مورد مدیریت حافظه در سیستم های عامل توضیحات کاملی را ارائه دهیم.