عکس پیش‌فرض نوشته

طراحی و ساخت روبات استتار کننده

ربات استتار کننده                          ربات استتار کننده

عکسی از جلسه دفاع:

ربات استتار کننده

کسانی که می خواهند فایل PDF این پروژه را داشته باشند ، درخواست خود را برای ما ارسال کنند.