پروژه ساخت ساعت آنالوگ با  LCD گرافیکی و IC-RTC

پروژه ساخت ساعت آنالوگ با  LCD گرافیکی و IC-RTC

در ساخت این پروژه از LCD گرافیکی مدل GlcdKS108 و IC-RTC مدل Ds1307clock استفاده شده است.

این پروژه توسط دو نفر از دوستانم با همکاری من ساخته شده است. که در زیر چند عکس از جلسه دفاعیه را قرار داده ایم.

در صورت نیاز برای راهنمایی در مورد ساخت این پروژه می توانید با ما در ارتباط باشید

پروژه ساخت ساعت آنالوگ با  LCD گرافیکی و IC-RTCپروژه ساخت ساعت آنالوگ با  LCD گرافیکی و IC-RTC……..