یکی از آی سی های ساعت موجود در بازار که  به صورت ماژول عرضه می شود آی سی DS1302 است.

برای برقراری ارتباط با این آی سی ، به سه پایه نیاز داریم.

DS1302-Arduino

این پایه ها عبارت اند از:

CLK : کلاک

DAT : دیتا

RST : ریست

در این پروژه ما این ماژول را به ماژول Arduino UNO متصل می کنیم و با استفاده از پورت سریال، اطلاعات ساعت را برای آن ارسال می کنیم تا ذخیره گردد سپس به صورت خودکار ، برنامه هر ثانیه ساعت را روی پورت سریال ارسال می کند و می توان ساعت را مشاهده کرد.

همانطور که می دانید اگر باتری پشتیبان به آی سی DS1302 وصل باشد، زمانی که تغذیه نیز قطع شود ، آی سی DS1302 به کار خود ادامه می دهد و ما زمان را ازدست نخواهید داد.

حال درصورتی که تغذیه به ماژول Arduino  وصل شود ، این برنامه ابتدا ساعت را از آی سی DS1302 فراخوانی می کند و بعد از آن خود برنامه زمان را حرکت می دهد. به عبارت دیگر اگر در حین کار، ما ارتباط بین آی سی DS1302 و ماژول Arduino  را قطع کنیم ، زمان همچنان به کار خود ادامه می دهد.

برنامه ای که باید در ماژول پروگرام کنید به صورت زیر است:

نحوه ارتباط پایه ها:

CLK : به پایه 7 میکرو

DAT : به پایه 6 میکرو

RST : به پایه 5 میکرو

 

نحوه تنظیم کردن ساعت:

برای نتظیم کردن ساعت و تاریخ باید به ترتیب : سال ،ماه، روز، ساعت، دقیقه،ثانیه را وارد کنید.

دقت داشته باشید که می توانید سال را به دو صورت 20XX و یا XX وارد کنید.

درضمن بعد از وارد کردن هر عدد باید ویرگول قرار دهید و در نهایت بعد از وارد کردن ثانیه ، Enter بزنید.

نمونه تنظیم تاریخ و ساعت:

2015,08,13,17,30,00

و یا

15,08,13,17,30,00

درنهایت مقادیر تاریخ و ساعت از طریق پورت سریال در ماژول Arduino ارسال می گردد.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا دریافت کتابخانه های این برنامه می توانید در قسمت نظرات اعلام نمایید.