عکس پیش‌فرض نوشته

انجام برنامه ریزی ها که بیشتر به عنوان تهیه ساختار و دستورالعمل برای مرحله اجرا در نظر گرفته میشود از ضروریات پروژه ها، به ویژه پروژه های فناوری اطلاعات، است.

برنامه ریزی خصوصاً برای اطمینان از پوشش تمامی نیازمندی ها، استفاده مؤثر از منابع و نیز برای ارزیابی کارایی پروژه در خلال اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین فرآیندهای کنترل، نظارت و مانیتورهای مدیریتی را تا حد زیادی تسهیل میکند.

یکپارچگی مرحله برنامه ریزی در فناوری اطلاعات

 

در ادامه بحث مدیریت یکپارچگی در فناوری اطلاعات به بررسی یکپارچگی در مرحله برنامه ریزی میپردازیم.

در مرحله برنامه ریزی، برنامه ها و طرح های مختلف بر اساس نیازمندی های پروژه، استاندارها و معیارهای کیفی تنظیم میگردند.

هماهنگی برای اطمینان از سازگاری و یکپارچگی در برنامه ها، عملیاتی بودن برنامه ها و نیز برقراری ارتباط لازم بین برنامه ها (و یا تنظیم کنندگان) ضروری است.

به عنوان مثال برنامه ریزی برای کار و زمان بندی باید با در نظر گرفتن برنامه های اسکوپ، هزینه و حتی ریسک های پروژه تنظیم گردند.

 

مهم ترین قسمت های مدیریت یکپارچگی عبارتند از:

– اطمینان از انتقال اطلاعات لازم و درست (ورودی ها) به برنامه ریزان

اطلاعات ناقص و یا متناقض میتوانند بسیار گمراه کننده باشند و منجر به توسعه برنامه ریزی های ضعیف و غیر عملیاتی گردند؛ که نهایتآً باید (در خلال اجرا) مورد تجدید نظر قرار گرفته و یا اینکه مجدداً انجام گیرند.

 

– انجام هر برنامه ریزی با اطلاع از دیگر برنامه ها

برنامه های مختلف معمولاً توسط اشخاص و یا تیم های متفاوت انجام میگرند.

به طور کلی این برنامه ها در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند؛ (تمام آنها برای یک پروژه انجام میگرند) بنابراین برای یکپارچگی، پیوستگی، عدم دوباره کاری و نیز عدم تداخل و تقابل، برنامه ریزی ها باید با اطلاعات و آگاهی از برنامه ریزی های دیگر پروژه انجام گیرند.

 

– برنامه ریزی ها با توجه به شرایط (محدودیت ها و پیشفرض ها) انجام گیرند.

تمامی پروژه ها (به ویژه پروژه های فناوری اطلاعات) در شرایط خاص و ویژه و با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها انجام میگیرند.

در توسعه برنامه ریزی برای پروژهف محدودیت ها وشرایط پروژه باید مد نظر قرار گیرند. با استفاده از ابزارهای نظارت و ممیزی (Audit) میتوان از این امر اطمینان حاصل کرد.

 

– کامل بودن برنامه ریزی ها

برنامه ریزی ها باید کامل بوده و تمامی نیازها را به نوعی پوشش دهند و نیز برای رسیدن به اهداف پروژه کافی باشند.

 

– ارتباطات لازم

داشتن ارتبطات لازم بین افراد و تیم های مختلف در طول توسعه برنامه ریزی برای یکپارچگی در برنامه ریزی ها کاملاً ضروری است.

 

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، باید کنترل های بیشتر و دقیق تری از طرف تیم های مدیریت کنترل انجام گیرد تا از هماهنگی های لازم در توسعه برنامه ریزی های مختلف اطمینان حاصل کرد.

به علاوه کارهای اصلاحی لازم نیز باید در مواقع لزوم توسط این تیم ها انجام گیرد.