عکس پیش‌فرض نوشته

برنامه ریزی برای مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی است که روش ها و فرآیندهای مواجه با ریسک را در پروژه مشخص میکند.

این مورد باید به طور مشخص برای تمام پروژه ها انجام گیرد؛ زیرا ریسک های احتمالی و بالقوه برای پروژه ها متفاوت هستند، در نتیجه هر پروژه احتیاج به برنامه ریزی مشخصی دارد.

برنامه ریزی مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات

 

برنامه مدیریت ریسک معمولاً توسط تیم مدیریتی تدوین میگردد و البته باید به تایید مدیر پروژه برسد.

مدیریت ریسک باید در حد و اندازه و متناسب با اهمیت و بزرگی پروژه باشد.

به عبارت دیگر منابعی که به مدیریت ریسک تخصیص داده میشوند باید با توجه به بودجه کل پروژه و امکانات در دسترس باشند.

به عنوان مثال برای یک پروژه با بودجه و حجم فعالیت های محدود نباید منابع زیادی برای مدیریت ریسک در نظر گرفت.

از طرف دیگر برای پروژه های مهم، باید توجه خاصی به فعالیت مدیریت ریسک مبذول داشت و طبعاً منابع قابل توجهی برای این منظور در نظر گرفت.

 

مدیریت ریسک میتواند از طرق مختلف انجام گیرد؛ که در ذیل به چند مثال از آن اشاره شده است:

– توسط مدیر پروژه

برای پروژه های کوچک معمولاً مدیریت ریسک توسط مدیر پروژه انجام میگیرد.

 

– توسط یک تیم مدیریت ریسک

این تیم معمولاً از پرسنل ارشد پروژه که میتواند شامل مدیر پروژه و نیز مشاوران بیرونی باشد تشکیل میشود.

 

– توسط یک تیم خارج از پروژه

تیم مشاوره خارجی که برای دادن مشاوره در رابطه با مدیریت ریسک به خدمت گرفته میشود، مسئولیت این کار را به عهده میگیرد.

استفاده از چنین تیمی معمولاً پر هزینه بوده و کمتر در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.

 

– اهداف و اسکوپ پروژه

میزان کاری که باید در رابطه با ریسک ها انجام گیرد وابستگی زیادی به اسکوپ و اهداف پروژه داشته و یا به عبارت دیگر باید متناسب با این موارد تنظیم گردد.

 

– بودجه

بودجه کلی برای پروژه یک عامل کلیدی در تعیین میزان بودجه و منابع برای فعالیت مدیریت ریسک است.

در بعضی از پروژه ها، تجزیه و تحلیل اولیه در رابطه با ریسک، یک فاکتور مهم در تعیین بودجه پروژه در نظر گرفته میشود؛ با این وجود برای برنامه مدیریت ریسک، بودجه پروژه باید مشخص شده باشد.

 

– زمان بندی پروژه

بعضی از ریسک ها وابستگی زیادی به زمان بندی پروژه دارند، از این رو باید به این عامل نیز توجه کرد.

 

– محدودیت ها

هر محدودیتی میتواند به عنوان یک عامل ریسک در نظر گرفته شود، در نتیجه برای برنامه ریزی ریسک اشراف کامل به محدودیت ها و ابعاد آن کاملاً ضروری است.

 

– منابع (پرسنلی)

انتخاب منابع انسانی برای مشارک در مدیریت ریسک لازم است.