عکس پیش‌فرض نوشته

هر عاملی که موجب انحراف و یا مشکلی در برنامه و یا اجرای پروژه شود میتواند به عنوان یک ریسک برای پروژه در نظر گرفته شود.

قصد داریم تا در این مطلب، مدیریت ریسک را در فناوری اطلاعات بررسی کنیم.

مدیریت ریسک در فناوری اطلاعات

 

هر پروژه ای با در نظر گرفتن شرایط و محیط اجرا، دارای ریسک های بالقوه ای است که در فرآیند مدیریت پروژه باید مورد توجه قرار گیرد.

ریسک ها یکی از دلایل عمده شکست پروژه ها هستند، به ویژه وقتی ریسک ها به طور غیر منتظره اتفاق بیفتند و یا زمانی که پروژه آمادگی لازم را برای مقابله با ریسک را نداشته باشد.

مدیریت ریسک از مهم ترین فعالیت های مدیریتی است که برای اطمینان از تشخیص کلیه ریسک ها، توسعه برنامه ریزی برای مقابله با ریسک ها و نیز اجرای برنامه در زمان وقوع ریسک ها ضروری است.

داشتن برنامه و طرح برای مقابله و مدیریت ریسک ها کمک زیادی به پیش بینی های مختلف و در نظر گرفتن زمان ها و بودجه های اضافی برای ریسک ها میکند.

 

مدیریت ریسک و فعالیت های مربوطه در مراحل اولیه پروژه آغاز میگردد، (حتی قبل از امضا قرارداد به منظور به دست آوردن دید کلی مخاطب پروژه) و به عنوان یک فعالیت مستمر در طول پروژه ادامه می یابد؛ زیرا معمولاً ریسک های جدیدی در طول پروژه اتفاق می افتند و نیز اولویت و احتمال وقوع ریسک ها نیز تغییر میکنند.

خروجی فرآیند تجزیه و تحلیل ریسک ها معمولاً منجر به تصمیمات مهم مدیریتی میشود و حتی در بعضی از موارد عامل تعیین کننده در ورود و یا عدم ورود به بعضی از پروژه ها (و یا حوزه های کاری) در نظر گرفته میشود؛ زیرا سازمان ها معمولاً در ورود به پروژه یا حوزه هایی که درجه ریسک پذیری بالا دارند، تمایل زیادی ندارند.

 

به طول کلی فعالیت های مدیریتی ریسک شامل موارد زیر میگردند:

تشخیص ریسک ها

این مرحله، مرحله اول و کلیدی مدیریت ریسک است و سایر فعالیت ها بستگی به ریسک های تشخیص داده شده دارند.

به دلیل پتانسیل بالای به وجود آمدن ریسک های جدید، این فعالیت باید به طور مستمر انجام گیرد.

تجزیه و تحلیل ریسک ها

در این مرحله، تجزیه و تحلیل ریسک ها برای تعیین اولویت بندی (طبق اثرات احتمالی و امکان وقوع)، برنامه ریزی نیز برای ریسک ها انجام میگیرد.

این برنامه ریزی ها میتواند با رویکرد جلوگیری (تشخیص مواردی که باعث وقوع ریسک ها میگردد.) و یا مدیریت ریسک ها در زمانی که واقع میشوند، باشند.

مانیتور کردن ریسک ها و اجرای طرح های مقابله با ریسک ها

منظور مانیتور کردن ریسک ها و اجرای طرح ها و همچنین تاثیرات طرح های مقابله میباشد.