آموزش دستور INSERT در SQL برای افزودن رکورد جدید

از دستور INSERT در SQL برای اضافه کردن داده جدید به جدول دیتابیس استفاده می‌شود. در این آموزش با دستور insert into آشنا می‌شویم و روش‌های مختلف استفاده از آن را با مثال می‌بینیم.

در این دستور، می‌توانیم نام جدول دیتابیس، نام ستون‌ها و اطلاعاتی که می‌خواهیم ذخیره شود را مشخص کنیم. ساختار کلی insert در sql به صورت زیر است:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

برای اینکه بهتر متوجه عملکرد دستورها شوید، کار را با مثال پیش می‌برم.

‌استفاده از دستور insert در SQL

فرض کنید یک جدول در دیتابیس SQL یا MySQL به نام users داریم. ستون‌های زیر را برای آن در نظر بگیرید:

  • id : کد شناسایی کاربر (int)
  • name : نام کامل (text)
  • country : کشور کاربر (text)
  • age : سن فرد (int)

افزودن رکورد جدید به جدول دیتابیس

دو راه برای نوشتن دستور insert در sql داریم. روش اول زمانی استفاده می‌شود که داده‌های ما برای تمام ستون‌های جدول مشخص شده باشد. روش دوم زمانی کاربرد دارد که فقط می‌خواهیم برای ستون‌های خاصی مقدار مشخص کنیم.

روش اول دستور insert در SQL

در این حالت، فقط نام جدول دیتابیس را مشخص کرده و سپس داده‌های جدید را به ترتیب ستون‌های جدول در دستور insert می‌نویسیم. به دستور زیر توجه کنید:

INSERT INTO users
VALUES (1, 'sara', 'iran', 22);

با اجرای دستور بالا، رکورد مربوط به کاربر شماره 1 با نام سارا به جدول ما اضافه می‌شود. به همین سادگی!

نتیجه دستور insert در sql
نتیجه دستور insert در sql

در ادامه هم دو فرد دیگر را به جدول اضافه می‌کنم:

INSERT INTO users VALUES (2, 'nazanin', 'turkey', 25);
INSERT INTO users VALUES (3, 'omid', 'iran', 24);

پس از اجرای این query روی دیتابیس، جدول ما چیزی شبیه زیر خواهد شد:

agecountrynameid
22iransara1
25turkeynazanin2
24iranomid3

روش 2: تعیین ستون‌ها در INSERT INTO

در حالت دوم، باید قبل از قسمت VALUES و بعد از نام جدول در INSERT درون یک پرانتز، نام ستون‌های مورد نظر خود را مشخص کنیم.

INSERT INTO users (name, country) VALUES ('negar', 'usa');

من در این کوئری صرفاً name و country کاربر را در دیتابیس وارد کردم.

هیچ اجباری نداریم که ستون‌ها را شبیه به ترتیب ساختار جدول وارد کنیم. در کوئری زیر، دو رکورد جدید (سطر جدید در جدول) بدون ترتیب خاصی در نوشتن ستون‌ها ایجاد کرده‌ام:

INSERT INTO users (name, age) VALUES ('sina', 20);
INSERT INTO users (id, name, age) VALUES (6, 'elham', 27);
وضعیت جدول دیتابیس تا این مرحله
وضعیت جدول دیتابیس تا این مرحله

اگر به کوئری‌های بالا مجدداً نگاه کنید، می‌بینید که نام ستون‌ها بدون ' نوشته شده است. پس به این مورد دقت داشته باشید.

در این آموزش با دستور insert در sql آشنا شدیم. به کمک این دستور می‌توانیم عملیات افزودن داده جدید به جدول پایگاه داده را در سرورهای دیتابیسی که بر پایه SQL هستند انجام دهیم؛ مدیریت سرورهایی نظیر SQL Server و MySQL. اگر سؤال یا تجربه‌ای دارید، از قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

گام بعدی یادگیری، کار با دستور SELECT در SQL برای خواندن اطلاعات جدول است.