سبز دانش، فراتر از امروز

بایگانی‌ها آموزش VHDL | سبز دانش

27 مقاله تخصصی
انواع رکورد در VHDL

انواع رکورد در VHDL

انواع داده رکورد اشیائی از انواع مختلف را به صورت یک شیء گروه بندی می کنند. هر عنصر از رکورد با استفاده از نام فیلد آن قابل درسترسی می باشد. عناصر رکورد می توانند هر نوع …

انواع اسکالر در VHDL

انواع اسکالر در VHDL

برای تعیین مشخصات اشیایی (سیگنال، متغییر و ثابت) که در مطالب قبلی گفته شد، می توان آنها را از نوع مشخصی اعلان کرد. VHDL انواع بسیار زیادی دارد که برای ایجاد اشیاء ساده یا مرکب قابل …

تعریف متغیر و ثابت در VHDL

تعریف متغیر و ثابت در VHDL

از متغیرها برای ذخیره سازی محلی در دستورات و پروسس و زیر برنامه ها استفاده می شود. برخلاف سیگنال ها که مقادیرشان را برای آینده زمان بندی می کنند، هر انتساب به متغییر بی درنگ رخ …

تعریف سیگنال در VHDL

تعریف سیگنال در VHDL

در VHDL هر شیء می تواند یکی از انواع سیگنال، متغییر و ثابت باشد. سیگنال، سیم های اتصالی را نشان می دهد که درگاه های نمونه های قطعه را به هم متصل می کند. متغییر، برای …

پروسس های غیرفعال در VHDL

پروسس های غیرفعال در VHDL

پروسس هایی که در بخش دستوری یک موجودیت وجود دارند پروسس های غیرفعال نامیده می شوند. پروسس های غیرفعال با پروسس های نرمال تفاوت داشته و انتساب سیگنال در آنها مجاز نیست. این پروسس ها در …

دستور ترتیبی WAIT در VHDL

دستور ترتیبی WAIT در VHDL

طرح با استفاده از دستور WAIT می تواند اجرای متوالی پروسس یا زیربرنامه را معلق کند. شرایط از سرگیری اجرای پروسس یا زیربرنامه معلق شده به یکی از سه روش زیر مشخص می شود: انتظار روی …

مشاهده مقالات بیشتر