سبز دانش، فراتر از امروز

بایگانی‌ها سیستم توزیع شده | سبز دانش

11 مقاله تخصصی
نخ در سیستم های توزیعی

نخ در سیستم های توزیعی

یکی از مهمترین ویژگی های نخ آن است که میتواند بدون مسدود کردن کل فرآیندی که نخ در آن در حال اجراست، راهکار مناسبی جهت فراخوانی های سیستمی مسدود شونده مهیا کند. این ویژگی باعث جذابیت …

مشاهده مقالات بیشتر