سبز دانش، فراتر از امروز

بایگانی‌ها ماژول arduino | سبز دانش

5 مقاله تخصصی
فاصله سنج با Arduino

فاصله سنج با Arduino

در این مطلب به بررسی ماژول SRF05 و SRF04 خواهیم پرداخت و در نهایت ارتباط آن را با ماژول Arduino برقرار می کنیم و برنامه ای ارائه می کنیم که بتوان فواصل را با آن سنجید. …