سبز دانش، فراتر از امروز

بایگانی‌های پایگاه داده | سبز دانش

2 مقاله تخصصی
عملگر LIKE در دیتابیس SQL

عملگر LIKE در دیتابیس SQL

اکثر اوقات در شرط های نوشته شده در درخواست (query) هایمان روی دیتابیس از شرط های برابری استفاده میکنیم، اما گاهی اوقات نیاز داریم تا به جای برابر بودن یک مقدار، بتوانیم یک الگوی خاص را …

تعریف پایگاه داده

تعریف پایگاه داده

اگر بخواهیم تعریف پایگاه داده (Database) را در یک عبارت بیان کنیم، یک عبارت چند خطی با مفاهیم مختلف و جدید خواهیم داشت. با هدف ساده تر شدن توضیح معنی و مفهوم پایگاه داده، با یک …