یکی از راه های ارتباط و تنظیم ماژول های ESP8266 استفاده از دستورات AT-Command می باشد. در این مطلب به شرح پرکاربردترین دستورات AT-Command اشاره می کنیم:

ESP8266-AT-Commands

AT

تست ماژول : با ارسال آن به ماژول پاسخ OK را به ما می دهد.

AT+RST

ریست کردن : با ارسال این دستور ماژول مجددا راه اندازی می شود.

AT+GMR

ورژن برنامه AT-Command : ورژن برنامه ای که دستورات را اجرا می کند را به شما می دهد.

در صورت نیاز می توانید ورژن ماژول را به روز رسانی کنید.

AT+GSLP=time

زمان خواب : مدت زمانی که بعد از آخرین استفاده از ماژول، ماژول به خواب می رود.

AT+CWMODE ?

نمایش مد تنظیم شده ماژول : مد تنظیم شده ماژول را نشان می دهد.

AT+CWMODE=number

Number می تواند اعداد 1 و 2 و 3 باشد و این اعداد مد ماژول را تعیین می کنند.

مد 1 : ماژول را به حالت ST یا همان حالت استیشن می برد و می توان از این مد برای اتصال ماژول به مودم وای فای استفاده کرد.

مد 2 : ماژول را به حالت AP یا همان اکسس پوینت می برد و می توان وسایلی مانند موبایل را به آن وصل کرد.

مد 3 : ماژول را در حالت AP و ST می برد. یعنی به طور هم زمان هر دو حالت را شامل می شود.

AT+CWDHCP=mode,en

حالت DHCP را برای ماژول در مد های مختلف فعال و یا غیرفعال می کند.

mode می تواند  سه حالت 0 و 1 و 2 باشد و en دو حالت 0 و 1 دارد.

شماره مد 0 بیانگر حالت AP و مد 1 بیانگر حالت ST و مد 2 بیانگر حالت AP+ST می باشد و 0 در en بیانگر فعال و 1 در en بیانگر غیرفعال می باشد.

به طور مثال:

AT+CWDHCP=1,0

 DHCP را برای مد AP فعال می کند.

 

 

اگر ماژول در مد AP قرار بگیرد می توان از دستورات زیر برای تنظیمات این مد استفاده کرد:

AT+CWSAP?

تنظیمات وای فای را نشان می دهد.

AT+CWSAP=”ssid”,”pass”,ch,ecn

تنظیم وای فای : به این صورت که

Ssid : نام انتخابی وای فای می باشد.

Pass : پسورد انتخابی وای فای می باشد.

Ch : انتخاب شماره کانالی که وای فای در آن کانال شروع به پخش امواج می کند. می تواند اعدادی بین 1 تا 12 باشد.

Ecn : پروتکل انتخابی جهت رمز نگاری می باشد و دارای حالت های 0 و 1 و 2 و 3 و 4 می باشد که به ترتیب open و wep و wpa-psk و wpa2-psk و wpa-wpa2-psk است.

AT+CWLIF

تمام دستگاه های متصل به وای فای را نشان می دهد.

AT+CIPAP?

آی پی خود ماژول را نشان می دهد.

AT+CIPAP=”ip”

انتخاب آی پی دلخواد برای ماژول در مد AP

 

اگر ماژول در مد ST قرار بگیرد می توان از دستورات زیر برای تنظیمات این مد استفاده کرد:

AT+CWLAP

لیست وایرلس های موجود را نشان می دهد.

AT+CWJAP?

نام وایرلسی که به آن متصل است را نشان می دهد.

AT+CWJAP=”ssid”,”pass”

ماژول به وایرلس با نام ssid و با پسورد pass متصل می شود.

AT+CWQAP

ماژول از وایرلسی که به آن متصل است قطع می شود.

AT+CIPSTA?

آی پی ماژول را به ما نشان میدهد.

AT+CIPSTA=”ip”

انتخاب آی پی ثابت مورد نظر برای ماژول

 

 

دستوراتی که در این مطلب گفته شد، بیشترین کاربرد را دارند ولی تعداد دستورات خیلی بیشتر از دستورات گفته شده است. به طور مثال دستوراتی که برای ایجاد server  و Client در ماژول استفاده می شود و …

در مطالب بعدی شما را با نرم افزاری آشنا می کنیم که تقریبا تمام دستورات را به صورت پیش فرض در خود دارد و به راحتی می توانید از آن برای تنظیم ماژول استفاده کنید.

اما دقت داشته باشید زمانی که ماژول را به میکرو وصل می کنید باید با همین دستورات کار کنید و نمی توان از نرم افزار کمک گرفت.