سبز دانش، فراتر از امروز

سبز دانش | آموزش تخصصی تجربه محور

آموزش‌های تجربه‌محور سبز دانش

442 آموزش کاربردی
مشاهده آموزش‌های بیشتر
مختصری درباره سبز دانش

هدف مجموعه آموزشی سبز دانش ارائه آموزش‌های کاربردی و تجربه محور برای توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی است. ما معتقدیم با یادگیری برنامه‌نویسی، علاوه بر افزایش مهارت‌های فردی و تفکر منطقی، می‌توانیم در جهت بهتر شدن زندگی خود و دوستانمان قدم برداریم. خوشحالیم که پس از گذشت ۱ سال پر فراز و نشیب، روزانه میزبان بیش از ۲,۰۰۰ نفر هستیم.

آموزش برنامه‌نویسی پایتون

ورود رایگان