سبز دانش، فراتر از امروز

سبز دانش | آموزش تخصصی تجربه محور

مقالات آموزشی تخصصی سبز دانش

383 مقاله تخصصی
مشاهده مقالات بیشتر
مختصری درباره سبز دانش

هدف مجموعه آموزشی سبز دانش ارائه آموزش‌های تخصصی و تجربه محور برای توسعه فردی در کسب و کار است. ما تلاش می‌کنیم تا با آموزش مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارائه ترفندهای مرتبط با کسب و کار اینترنتی، در جهت بهتر شدن زندگی همگان گام برداریم. با تجربه‌ای 8 ساله و گذشت یک‌سال پر فراز و نشیب از تولد سبز دانش، روزانه راهنمای بیش از 1,000 نفر هستیم.