سبز دانش، فراتر از امروز

سبز دانش | آموزش تخصصی تجربه محور

آموزش‌های تجربه‌محور سبز دانش

470 آموزش کاربردی
مشاهده آموزش‌های بیشتر
مختصری درباره سبز دانش

هدف مجموعه آموزشی سبز دانش ارائه آموزش‌های کاربردی و تجربه محور برای توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی است. ما معتقدیم با یادگیری برنامه‌نویسی، علاوه بر افزایش مهارت‌های فردی و تفکر منطقی، می‌توانیم در جهت بهتر شدن زندگی خود و دوستانمان قدم برداریم. خوشحالیم که پس از گذشت ۲ سال پر فراز و نشیب، روزانه میزبان بیش از ۲,۴۰۰ نفر هستیم.

نکات ورود به بازار کار برنامه‌نویسی 🙂

در پیج جدید اینستاگرام