سبز دانش، فراتر از امروز

تخفیف ویژه روز برنامه‌نویس!

با اجرای پروژه از صفر، مهارت حل مسئله و برنامه‌نویسیت رو تقویت کن!

با ۴۳٪ تخفیف حرفه‌ای شدن رو شروع کن!

آموزش‌های تجربه‌محور سبز دانش

472 آموزش کاربردی
مشاهده آموزش‌های بیشتر
مختصری درباره سبز دانش

هدف مجموعه آموزشی سبز دانش ارائه آموزش‌های کاربردی و تجربه محور برای توسعه مهارت‌های برنامه‌نویسی است. ما معتقدیم با یادگیری برنامه‌نویسی، علاوه بر افزایش مهارت‌های فردی و تفکر منطقی، می‌توانیم در جهت بهتر شدن زندگی خود و دوستانمان قدم برداریم. خوشحالیم که پس از گذشت ۳ سال پر فراز و نشیب، روزانه میزبان بیش از ۲,۴۰۰ نفر هستیم.