عکس پیش‌فرض نوشته

پس از بحث در مورد هم زمانی در سیستم های عامل، به سراغ مبحث مدیریت حافظه در سیستم های عامل می رویم.
به جهت جلوگیری از طولانی شدن مبحث، کل مبحث را در دو جلسه جمع بندی می کنیم.

سیستم های عامل - مدیریت حافظه

 

نیازهای مدیریت حافظه :
1- جابجایی :
سیستم، برای این منظور، باید از محل فرآیندها آگاهی داشته باشد و آدرس آن ها را ذخیره کند.

 

2- حفاظت :
باید در مقابل تداخل های ناخواسته حفاظت شود؛ خواه تصادفی باشد یا عمدی.

 

3- اشتراک :
باید با داشتن حفاظت به گونه ای باشد تا دیگران نیز بتوانند به آن دستیابی داشته باشند.

 

4- سازمان منطقی :
حافظه به صورت فضای آدرس خطی یا یک بعدی سازمان یافته است و شامل دنباله ای از بایت ها و کلمه ها می باشد.

 

5- سازمان فیزیکی :
حافظه به دو صورت *اصلی* که ناپایدار، سریع، گران و *مجازی* که پایدار و نسبتاً ارزان می باشد و مدیریت بین این دو است.

 

مزایای سازمان دهی منطقی :
– هر مؤلفه را می توان به صورت مستقل نوشت و ترجمه کرد.
– با یک سر بار اضافی مراتب مختلف حفاظتی را داریم.
– امکان معرفی راهکارهایی برای اشتراک مؤلفه ها در بین فرایندها وجود دارد.

 

علت نا کارآمدی سازمان دهی فیزیکی :
– ممکن است حافظه موجود برای داده ها کافی نباشد.
– در یک محیط چند برنامه ای، برنامه ساز در زمان نوشتن برنامه نمی داند چه مقدار در اخیتار دارد و … .

 

روش های مدیریت حافظه :
بخش بندی ایستا :
حافظه اصلی به تعدادی بخش ایستا در زمان ایجاد سیستم تقسیم می شود؛ فرآیند به داخل بخشی با اندازه برابر یا بزرگتر برود.

 

بخش بندی پویا :
بخش ها به صورت پویا ایجاد می شوند؛ هر فرآیند به داخل بخشی برابر با اندازه خودش می رود.

 

صفحه بندی ساده :
حافظه به قاب هایی هم اندازه تقسیم می شود و فرآیند به صفحات هم اندازه با قاب ها، تقسیم می شوند.

 

قطعه بندی ساده :
هر فرآیند به قطعه هایی تقسیم می شود و از طریق باز کردن تمام قطعاتش اجرا می شود که لزوماً پیوسته نیستند.

 

صفحه بندی حافظه مجازی :
مانند صفحه بندی ساده است ولی نیاز نیست که تمام صفحات یک فرآیند باز شوند.

 

قطعه بندی حافظه مجازی :
مانند قطعه بندی ساده است ولی نیاز نیست که تمام صفحات یک فرآیند باز شوند.

 

در مطلب بعد، به بررسی مزایا و معایب روش های مدیریت حافظه و توضیحات تکمیلی این مبحث خواهیم پرداخت …

این آموزش بیش از ۳ سال قبل ارسال شده و اکنون در لیست به‌روزرسانی‌های سایت قرار دارد. اگر پیشنهاد یا انتقادی برای بهبود آموزش دارید، خوشحال می‌شیم به ما اطلاع بدهید.