عکس پیش‌فرض نوشته

همانطور که میدانید کتاب طراحی مدار مجتمع  CMOS آنالوگ یکی از بهترین کتاب های درس مدار مجتمع دوره کارشناسی ارشد رشته ی الکترونیک است.

در پایان هرفصل  این کتاب مسائلی مطرح شده است و دانشجویان میتوانند برای تمرین بیشتر به حل این مسائل بپردازند.

مسائل فصل 4 کتاب طراحی مدار مجتمع

 

فصل چهارم این کتاب با عنوان “تقویت کننده های تفاضلی” است که به مباحثی همچون:

– Single-Ended and Differential Operation

– Basic Differential Pair

        – Qualitative Analysis

        – Quantitative Analysis

 -Common-Mode Response

– Differential Pair With MOS Loads

– Gilbert Cell

 

– عملکرد تک سر و تفاضلی

– زوج تفاضلی ساده

        – تحلیل کیفی

        – تحلیل کمی

– پاسخ مولفه مشترک

– زوج تفاضلی با بارهای MOS

– سلول گیلبرت

 

می پردازد.

تقویت کننده تفاضلی یکی از مهمترین اختراعات مداری است که تاریخ آن به عصر لامپ های خلا باز می گردد.

متن مختصری از اول فصل چهارم این کتاب:

عملکرد تفاضلی که کاربرد سودمند بسیاری دارد، از انتخاب های رایج در طراحی مدارهای کارآمد آنالوگ و سیگنال مختلط (دیجیتال-آنالوگ) امروزین است. این فصل به تحلیل و طراحی تقویت کننده های تفاضلی CMOS می پردازد. بعد از مرور عملکرد تفاضلی و تک سر، زوج تفاضل ساده را شرح می دهد و رفتار سیگنال بزرگ و کوچک آن را بررسی می کند. سپس مفهوم حذف مولفه مشترک را معرفی کرده و آن را برای تقویت کننده تفاضلی فرموله می کند. سرانجام زوجهای تفاضلی با بارهای دیودی، منبع جریان و نیز طبقات تقاضلی کاسکد را مطالعه خواهد کرد.

عملکرد تک سر و تفاضلی:

یک سیگنال تک سر، سیگنالی است که پتانسیل آن نسبت به یک نقطه با پتانسیل ثابت، که معمولا زمین است، سنجیده می شود.

با توجه به اینکه ، ما کتاب زبان اصلی آن را در سایت قرار داده ایم ولی باز هم برای راحتی شما عزیزان برآن شدیم تا مسائل فصل چهارم را به صورت فارسی قرار دهیم.

 

دانلود مسائل فصل 4 کتاب طراحی مدار مجتمع (حجم تقریبی: 1 مگابایت)