Next-Computer

شما در حال دیدن چیزی هستید که در آینده، جایگزین کامپیوترهای شخصی شما خواهد شد.

Next-Computer

در فرآیند کوچک کردن اندازه کامپیوترها ،دانشمندان با استفاده از روش بلوتوث پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده اند ،شما میتوانید این محصول جدید را که به زودی عرضه خواهد شد ،در جیبتان گذاشته و جا به جا کنید.

Next-Computer

این «ابزار قلمی» ،هم صفحه نمایشگر و هم صفحه کلید را برای شما بر روی یک سطح صاف در جایی که میخواهید کار خود را انجام دهید به وجود می آورد تا بتوانید به طور خیلی معمولی با کامپیوتر خود کار کنید.