عکس پیش‌فرض نوشته

در این مطلب به بررسی انواع رک در S7-400 می پردازیم. رک های موجود برای S7-400 تفاوت و مدل های متنوعی نسبت به S7-300 دارد.

رک (Rack):

در S7-400 چندین نمونه رک وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که ساختمان رک به گونه ای است که دارای باس های ارتباطی بوده و می تواند ارتباط بین ماژولها را با یکدیگر برقرار نماید، از این رو در S7-400 قطعه Bus Connector وجود ندارد.

به منظور شناخت رک S7-400 باید با ساختمان آنها آشنا شد.

ساختمان رک S7-400

رک S7-400 به طور کلی از دو بخش تشکیل شده است.

(I/O Bus (P Bus : یک باس ارتباطی موازی می باشد که برای تبادل سریع داده بین CPU و ماژولهای ورودی/خروجی طراحی شده است. همه رک های S7-400 دارای I/O Bus می باشند.

(Communication Bus (C Bus : یک باس ارتباطی سریال بوده و برای تبادل سریع داده های زیاد به کار می رود. وظیفه C Bus برقراری ارتباط بین CPU با FM و CP می باشد. رک های توسعه از نوع ER این قسمت را دارا نمی باشند، از این رو در آنها فقط می توان ماژول های ورودی و خروجی را قرار داد.

با توجه به ساختمان رک، رک های S7-400 را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

-رک از نوع ER (Expansion Rack) فقط دارای P Bus بوده و فاقد C Bus است. این رک فقط می تواند به عنوان رک توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

-رک از نوع CR (Central Rack) دارای دو بخش P Bus می باشد. این رک فقط به عنوان رک اصلی قابل استفاده می باشد.

-رک از نوع UR (Universal Rack) دارای هر دو بخش P Bus و C Bus به صورت یکپارچه بوده و می تواند به عنوان رک اصلی یا رک توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

انواع رک های S7-400

تا اینجا به طور اجمالی انواع رک های S7-400 نام برده شد. حال به بررسی دقیق تر آنها می پردازیم.

رک UR1

دارای 18 اسلات بوده و می تواند به عنوان رک اصلی یا توسعه مورد استفاده قرار گیرد. در این رک هر دو قسمت I/O Bus و C Bus به صورت پیوسته می باشد.

رک UR2

دارای 9 اسلات بوده و می تواند به عنوان رک اصلی یا توسعه مورد استفاده قرار گیرد. مشابه UR1 هر دو قسمت I/O Bus و C Bus در آن به صورت پیوسته می باشد.

رک UR2-H

این نوع رک به دو بخش کاملا مجزا از یکدیگر تقسیم شده است که هر کدام از آنها دارای I/O Bus و C Bus مربوط به خود بوده و دارای 9 اسلات می باشند. این رک در واقع مانند دو رک از نوع UR2 است که به لحاظ الکتریکی کاملا از یکدیگر مجزا شده اند. از این رک برای پیکربندی سیستم های ریداندانت استفاده می شود.

رک CR2

این رک دارای 18 اسلات می باشد که در آن C Bus به صورت پیوسته بوده ولی I/O Bus به دو قسمت 10 و 8 اسلاته تقسیم شده است. در هر کدام از بخش های رک می توان یک CPU قرار داد که هر کدام برنامه مستقلی را اجرا نمایند. در این نوع رک، هر دو قسمت رک از طریق یک PS تغذیه می شوند. کاربرد این رک به عنوان رک اصلی می باشد.

رک CR3

این رک دارای 4 اسلات بوده و هر دو قسمت I/O Bus و C Bus را دارا می باشد. کاربرد آن به عنوان رک اصلی می باشد.

رک ER1

از این رک فقط به عنوان رک توسعه می توان استفاده نمود. این رک دارای 18 اسلات بوده و در آن فقط I/O Bus وجود دارد، از این رو در این نمونه رک نمی توان همه انواع CP و FM را قرار داد.

رک ER2

خصوصیات این رک مشابه رک ER1 می باشد با این تفاوت که این نوع رک دارای 9 اسلات است.