به منظور امکان استفاده صحیح از PLC ابتدا باید سخت افزار مناسب را انتخاب و اصطلاحا پیکربندی سخت افزار را انجام داد.

انجام عمل پیکربندی، نیازمند آشنایی با قسمت های مختلف سخت افزار یک PLC می باشد.
 

PLC S7 300

به طور کلی می توان گفت که یک PLC S7-300 از قسمت های زیر تشکیل شده است:

Rack : در سری S7-300 وظیفه رک نگهداری ماژول ها می باشد و قسمت های مختلف تشکیل دهنده PLC روی آن نصب می شوند.

PS : مخفف Power Supply یعنی منبع تغذیه است و وظیفه آن تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز CPU و سایر قسمت های سیستم می باشد.

CPU : واحد پردازش مرکزی بوده و وظیفه آن پردازش برنامه کاربر می باشد.

SM : مخفف Signal Module است و منظور از آن کارت های ورودی و خروجی می باشد.

IM :مخفف Interface Module به معنی ماژول رابط است و وظیفه آن برقراری ارتباط بین رک اصلی و رک های توسعه می باشد.

DM : مخفف Dummy Module به معنی ماژول کاذب است و وظیفه آن رزرو اسلات های خالی برای قرار دادن ماژول در آینده است.

FM : مخفف Function Module است و به منظور انجام مقاصد خاص مانند انجام PID کنترل، کنترل موقعیت، شمارش سریع و … طراحی شده است.

CP : مخفف Communication Processor به معنی کارت شبکه است و به منظور ارتباط PLC با شبکه های صنعتی طراحی شده است.

 

 

ماژول های مختلف PLC روی رک قرار می گیرند.

ترتیب قرار گیری ماژول ها رو رک به ترتیب زیر است:

1- PS

2- CPU

3- IM

4- SM

5- FM

6- CP

 

در S7-300 رک از جنس آلومنیوم است و کارت ها روی آن از چپ به راست نصب می شوند.

هر ماژول روی رک فضایی را اشغال می کند که به آن اسلات گفته می شود.

رک S7-300 دارای 11 اسلات می باشد که از نظر فیزیکی دیده نشده ولی در نرم افزار قابل مشاهده می باشد.

 

رک در S7-300 وظیفه نگه داری ماژول ها را بر عهده دارد و ارتباط بیند ماژول ها را برقرار نمی کند.

در Rack 300 به منظور برقراری ارتباط بین ماژول های مختلفی که روی آن نصب می شوند، از یک کانکتور به نام Bus Connector یا Backplane Connector استفاده می شود.

این کانکتور قبل از نصب هر ماژول در پشت آن قرار می گیرد تا کارت بعدی پس از نصب روی باس قرار گیرد.

 

رک در S7-300 دارای خصوصیاتی به شرح زیر است:

— 11 اسلات دارد، یعنی حداکثر 11 ماژول می تواند روی آن قرار گیرد.

— در صورتی که نیاز به استفاده از ماژول های بیشتری باشد، باید از رک توسعه استفاده کرد.

— به لحاظ ساختار، دارای یک مدل است که هم به عنوان رک اصلی و هم رک توسعه استفاده می شود.

— حداکثر 3 رک توسعه می توان استفاده نمود.

— ارتباط بین رک اصلی و رک های توسعه توسط ماژول هایی به نام IM انجام می شود.

— رک، صرفا نقش نگهداری ماژول ها را بر عهده دارد و ارتباط بین ماژول ها با هم، از طریق رابطی به نام Bus Connector صورت می پذیرد.

— ترتیب چیدن ماژول ها روی رک در S7-300 مهم بوده و باید رعایت شود.

— فضای خالی بین اسلات ها روی رک مجاز نمی باشد.