عکس پیش‌فرض نوشته

مهندسی نرم افزار ،3 واحد درسی از ترم های دانشگاه ،در رشته های مربوط به کامپیوتر را تشکیل میدهد.

ما قصد داریم تا جزوه هایی از این درس را به زبان فارسی تهیّه و در دسترس کاربران و دانشجویان قرار دهیم.

Software-Engineering-1

این جزوه ها مجموعاً در چهارده فصل گنجانده شده است.

توضیحات جزوه ها :

مهندسی نرم افزار 1 (Software Engineer 1)   –   مولّف :   سامرویل

بخش یک (مرور کلّی) :   فصل های یک تا پنج

بخش دو (خواسته ها) :   فصل های شش تا ده

بخش سه (طراحی) :   فصل های یازده تا چهارده

در این مطلب ،فصل های یازده و دوازده (11و12) این جزوه ها را در یک فایل PDF برای دانلود قرار داده ایم.

لطفاً ما را از نظرات و پیشنهادات خود ،بی‏بهره نگذارید.

فصل یازده : طراحی معماری    —    فصل دوازده : معماری های سیستم های توزیعی

لینک مستقیم   (حجم فایل : 2.1MB)

در صورت وجود مشکل در لینک دانلود ،ما را مطّلع سازید ؛تا در عرض 24 ساعت رسیدگی شود.

سرتیتر مطالب اصلی :

–          طراحی معماری و وابستگی‏های آن

–          مدل مخزن ،مشتری – کارگزار ،لایه‏ای

–          امتیازات و معایب مدل های مخزن ،مشتری – کارگزار ،لایه‏ای

–          تعیین مشخّصات مبتنی بر ریسک

–          قطعات اصلی مدل‏ها

–          سبک‏های تجریه پیمانه‏ای

–          مدل‏های شیء

–          مدل های کنترلی (کنترل متمرکز و کنترل رویدادی)

–          سیستم های رویدادی (مدل های پخشی ،مدل های وقفه‏ای)

–          مدل کنترل مبتنی بر پخش

–          معماری های مرجع

–          ویژگی ها و معایب سیستم های توزیعی

–          معماری های چند پردازنده‏ای

–          سیستم مشتری – کارگزار

–          معماری های شیء توزیعی

–          CORBA و چهار عنصر مهم در این استاندارد

–          محاسبات توزیعی درون سازمانی (معماری‏های نظیر به نظیر و معماری سیستم سرویس گرا)

–          معماری ادراکی سیستم سرویس گرا

 

 

فصل های سیزده و چهارده (فصل های آخر) …