عکس پیش‌فرض نوشته

شما هنگام توسعه محصولات کاری مهندسی نرم افزار، مرتکب اشتباه میشوید و جای شرمندگی هم ندارد، البته مشروط به آنکه حداکثر تلاش خود را کرده باشید که خطاها را پیش از تحویل محصول به کاربران، تصحیح کنید.

مرورهای فنی نرم افزار، اثر بخش ترین ساز و کار برای یافتن زود هنگام خطاها در فرآیند نرم افزار به شماره میروند.

مرور نرم افزار در مهندسی نرم افزار

 

مهندسان نرم افزار همراه با همکاران خود، مرورهای فنی نرم افزار را انجام میدهند که از آنها به عنوان مرورهای فنی یا مرورهای نظیر یاد میشود.

 

اگر خطای موجود در فرآیند را زود هنگام تشخیص داده و آنرا تصحیح کنیم، هزینه کمتری در بر خواهد داشت.

علاوه بر این، طبیعت خطا به گونه ای است که با پیشرفت فرآیند، قوت میگیرد.

بنابراین یک خطای نسبتاً جزئی که در اوایل فرآیند برطرف نشده باشد، بعداً در پروژه اجرایی میتواند به مجموعه ای از خطاها منجر گردد.

سرانجام این مرورها با کاستن از مقدار دوباره کاری هایی که ممکن است در آینده ضرورت پیدا کنند، باعث صرفه جویی در زمان و حتی هزینه خواهند شد.

 

مراحل کار مرور نرم افزار در مهندسی نرم افزار

رویکرد شما در قبال مرورها بسته به درجه رسمیتی که انتخاب میکنید، متغیر است.

به طور کلی، شش مرحله به کار میرود، هر چند که همه آنها برای تمام انواع مختلف مرور نرم افزار به کار نمیروند!

این شش مرحله عبارتند از:

– برنامه ریزی

– آماده سازی

– سازمان دهی به جلسات

– ذکر خطاها

– انجام تصحیحات (که خارج از مرور انجام میشود)

– وارسی درستی انجام تصحیحات

 

خروجی مرور نرم افزار ، فهرستی از مسائل و یا خطاهاست که کشف نشده اند. همچنین وضعیت فنی محصول کاری نیز ذکر میشود.

 

جهت اطمینان از درست انجام شدن کارها، در ابتدا مرور مناسب برای فرهنگ خود را برگزینید و دستورالعمل های منتهی به مرورهای موفق را دنبال کنید.

اگر مرورهایی که اجرا میکنید به نرم افزار با کیفیت بالاتری منجر شود، کار را درست انجام داده اید!

 

مرورهای نرم افزار ماننده فیلترهایی برای فرآیند مهندسی نرم افزار عمل میکنند؛ یعنی در نقاط گوناگونی از توسعه نرم افزار اعمال میشوند و به کشف خطاها و نقایصی که قابل رفع باشند کمک میکنند.

مرورهای نرم افزار به خالص سازی فعالیت های مهندسی نرم افزار که آنها را تحلیل، طراحی و کدنویسی مینامیم کمک میکنند.

فریدمن واینبرگ نیاز به مرور در مهندسی نرم افزار را چنین مورد بحث قرار میدهد:

کار فنی به همان دلیل نیاز به مرور دارد که مداد نیاز به پاک کن دارد. انسان جایزالخطاست. دلیل دوم بر نیاز به مرور آن است که اگرچه افراد در یافتن برخی خطاهای خود توانایی دارند، گروه بزرگی از خطاها هستند که از دست کسی که مرتکب آنها میشود، به مراتب آسان تر از دست بقیه افراد میگریزند. پس فرآیند مرور پاسخی به دعای رابرت برنز است:

خداوندا قدرتی به من عطا فرما که خود را چنان ببینم که دیگرانم میبینند.

 

مرور، از هر نوع که باشد، راهی برای استفاده عده ای از افراد برای مقاصد زیر است:

– اشاره به بهسازی های لازم در محصول یک فرد یا تیم

– تایید بخش هایی از محصول که در آن بهسازی لازم نیست یا مورد نظر نیست.

– انجام کارهای فنی یکنواخت، یا حداقل قابل پیش بینی تر و کیفیتی که بدون مرور قابل حصول است.

 

انواع بسیاری از مرور وجود دارد که به عنوان بخشی از مهندسی نرم افزار قابل اجراست.

هر یک از آنها جایگاه خاص خود را دارد، اگر در یک ملاقات غیر رسمی، مشکلات فنی مورد بحث قرار گیرند، این خود شکلی از مرور است.

ارائه رسمی طراحی نرم افزار به مخاطبی از مشتریان، مدیریت و کارمندان فنی نیز شکلی از مرور است.

نمونه های مختلف مرورهای فنی نرم افزار در مهندسی نرم افزار عبارتند از:

– مرور های اتفاقی (Casual)

– مرورهای فنی رسمی (Walkthroughs)

– بازرسی ها (Inspections)

– مرور فنی رسمی (FTR)

 

مورد پایانی (مرور FTR) که توسط مهندسان نرم افزار (و شاید دیگران) انجام میشود، ابزاری موثر برای بهبود بخشیدن به کیفیت نرم افزار است.

 

در پایان بحث یک جمع بندی کلی و بسیار ساده در مورد مرور های نرم افزار خواهیم داشت:

مرورها در جریان کاری فرآیند نرم افزار همانند فیلتر عمل میکنند؛ اگر تعداد آنها بیش از حد کم باشد، جریان کثیف میشود و اگر تعداد آنها بیش از حد زیاد باشد، جریان تا حد یک آب باریکه کاهش پیدا میکند.

از معیارها استفاده کنید تا تعیین کنید که کدام مرورها جواب میدهند و بر آنها تاکید کنید.

مرورهایی را که فاقد اثربخشی هستند از جریان حذف کنید تا فرآیند شتاب بگیرد.

این آموزش بیش از ۳ سال قبل ارسال شده و اکنون در لیست به‌روزرسانی‌های سایت قرار دارد. اگر پیشنهاد یا انتقادی برای بهبود آموزش دارید، خوشحال می‌شیم به ما اطلاع بدهید.